Қорытынды мемлекеттік аттестаттау ҚР Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығына сәйкес өткізілді.

Колледжде мемлекеттік қорытынды аттестаттауға дайындық бойынша іс-шаралар әзірленген.

Мамандығы

2017-2018

2018-2019

барлығы

 

үздік диплом

орт.

балл

барлығы

 

үздік

диплом с

орт.

балл

0103000 «Дене тәрбиесі және спорт»

26

3

3,9

22

-

3,9

0403000  «Әлеуметтік – мәдени қызмет және халықтық көркем шығармашылық»

18

6

4

25

4

4

0518000 «Есеп және аудит (салалар бойынша)»

21

5

3,9

17

2

3,9

0901000 «Электр станциялары мен желілерінің электр жабдықтары (түрлері бойынша)» (техник-электрик)

24

11

4,3

39

4

4,3

0906000 «Жылу электр станцияларының жылу энергетикалық қондырғылары»

25

11

4,3

28

10

4,6

0906000 «Жылу электр станцияларының жылу энергетикалық қондырғылары», аралаушы - машинист

25

11

4,3

24

2

4,3

1304000 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)»

20

12

4,3

17

2

4,3

1114000 «Дәнекерлеу ісі»

18

5

4,1

19

-

4,1

0508000 «Тамақтандыруды ұйымдастыру»

19

10

4,3

21

3

4,3

Колледж бойынша

237

93

4,2

212

27

4,3

 Емтихан материалдары әзірленді, ПЦК отырысында қаралып, басшымен бекітілді. Дипломдық жобалардың тақырыптары тәжірибе басталғанға дейін 2 апта бұрын басшының бұйрығымен бекітілген. Рецензенттердің құрамы бекітілді.

Қорытынды мемлекеттік аттестаттауды ұйымдастыру ҚР БҒМ нұсқаулары мен бұйрықтарына сәйкес келеді. Оқу құжаттамасы уақытылы дайындалды.

Дипломдық жобаларды орындау кезінде нақты дипломдық жобалау мүмкіндіктері қолданылады, дипломдық жобаларды орындау үшін әдістемелік нұсқаулар бүгінгі күннің талаптарына сәйкес келеді. Дипломдық жобалаудың әдістемелік қамтамасыз етілуі әзірленді.

Дипломдық жобалардың нормалық бақылауы жүзеге асырылады.

Білім сапасын арттыру мақсатында мемлекеттік қорытынды аттестаттауға дайындық кезінде аралық бақылауды мұқият жүргізу, шығарылатын мамандардың сапасына оқытушылардың жауапкершілігін арттыру, компьютерлік бағдарламаларды пайдалана отырып, барлық мамандықтар бойынша дипломдық жобаларды орындау үшін әдістемелік нұсқаулар әзірлеу қажет.

 

Оқушыларды мемлекеттік аттестаттау қорытындысы

 

Пайызы

2017-2018

оқу жылы

2018-2019

оқу жылы

Үлгерімі

100

100

Орташа балл

4,2

4,2

 

 

Мемлекеттік аттестаттау қорытындысын талдау (күндізгі бөлім) 

Жыл

Түлектер саны

барлығы

оның ішінде үздік

диплом

орт.

балл

2017-2018

237

93

4,2

2018-2019

212

27

4,3

Күндізгі бөлімде үздік дипломдардың саны – 27 (10%), (2017 жылы – 24 диплом (6,8%). Қорытынды мемлекеттік аттестаттаудың орташа балы өткен жылы 0,1 – ден 4,1-ге дейін, 2018 жылы 4,2-ге дейін өсті.

Білім сапасын арттыру мақсатында мемлекеттік қорытынды аттестаттауға дайындық кезінде аралық бақылауды мұқият жүргізу, шығарылатын мамандардың сапасына оқытушылардың жауапкершілігін арттыру қажет.

Мемлекеттік аттестаттау қорытындысын талдау (сырттай бөлім

Жыл

Түлектер саны

Барлығы

оның ішінде үздік

диплом

орт.

балл

2015-2016

154

10

4,1

2016-2017

119

4

4,0

2017-2018

79

7

3,4

2018-2019

103

4

3,6

Сайт талдаулары

 • 181
  Сегодня
 • 178
  Вчера
 • 875
  Неделя
 • 2974
  Месяц
 • 22310
  Год