Әдістемелік мәселе:«Сапалы кәсіби мамандарды даярлау шарттарының бірі ретінде оқытуда құзыреттілік тәсілді енгізу».

            2017-2018 оқу жылы: «Маман құзыретініңтүйіні:теория және тәжірибе».

            2018-2019 оқу жылы: «Маманның кәсіби құзіреттілігін қалыптастырудағы қазіргі сабақтың мүмкіндігі».

            2019-2020 оқу жылы: «Мамандарды даярлау сапасын жетілдіруқұзыретті маманды енгізудің нәтижесі».

Мақсаты –педагогикалық тәжірибеде модульдік-құзыреттілік тәсілді іске асыруда  педагогтардың құзіреттілігін арттыру бойынша жұмысты негіздеу және жобалау.

Міндеттер:

 • білім беруде құзіреттілік тәсілдің теориялық негіздерін зерделеу;
 • құзіреттілік тәсілді жүзеге асыруда оқытушылардың дайындық деңгейінің

диагностикасын әзірлеу және өткізу;

 • оқытушыларды сабақта және сабақтан тыс қызметінде құзіреттілік тәсілді

пайдалануға оқыту бойынша  әдістемелік жұмысты  жобалау;

 • сапалы мамандарды  даярлау  арқылы  жобаны  іске  асыру  табыстылығының

қорытынды  талдауын  өткізу.

1-ші  кезең (дайындық)

 • жоба мәселесі бойынша нормативтік-құқықтық құжаттарды, психологиялық-

педагогикалық, әдістемелік әдебиеттерді  зерделеу;

 • колледждегі әдістемелік жұмыс жағдайын талдау;
 • жобаны жүзеге асыру бойынша мақсаттар мен міндеттерді, негізгі бағыттарды  

анықтау;

 • жобаны жүзеге асыру бойынша  бағдарлама құрастыру.

            2-ші кезең (негізгі немесе енгізбелік)

 • жоба мәселесі бойынша семинарлар цикліне қатынасу;
 • ашық сабақтарға, семинарларға, қалалық әдістемелік бірлестіктерге, дөңгелек

үстелдерге  қатынасу;

 • мектепішілік қоғамдастықта педагогикалық кеңестерді, әдістемелік кеңестерді,

дөңгелек үстелдерді, мастер-класстарды, әдістемелік бірлестіктер

отырыстарын,  ашық сабақтарды өткізу;

 • жобаны жүзеге асыру бойынша аралық бақылау.

             3-ші кезең (қорытынды немесе салдарлы)

 • педагогикалық тәжірибеніжинақтау, тарату;
 • бағалы әдістемелік табыстармен алмасу;
 • сараптамалық-талдамалық семинар жүргізу.

Сайт талдаулары

 • 181
  Сегодня
 • 178
  Вчера
 • 875
  Неделя
 • 2974
  Месяц
 • 22310
  Год