2018-2019 оқу жылына
ӘДІСТЕМЕЛІК КАБИНЕТТІҢ ЖҰМЫСЫ

Мақсаты: колледждің білім беру үрдісінде құзіреттілік тәсіл шарттарында  өндірістік оқыту шеберлері және оқытушылардың кәсіптік біліктіліктің  жоғары  деңгейін қамтамасыз ету. 

Міндеттер:

* білім берудегі құзыреттілік тәсілінің теориялық негіздерін үйрену;

* құзыреттілік тәсілді іске асыруға оқытушылардың дайындық деңгейіне диагностика жасау және жүргізу

* оқытушыларды сабақтарда және сабақтан тыс қызметте құзыреттілік тәсілді қолдануға оқыту бойынша әдістемелік жұмысты жобалау;

* мамандарды сапалы даярлау арқылы жобаны іске асырудың табыстылығына қорытынды талдау жүргізу.

№ п/п

Шаралар

Орындау мерзімі

Әдістемелік-ұйымдастыру жұмысы 

1

Әдістемелік кабинеттің паспортын рәсімдеу.

3.09.2018 дейін

2

Әдістемелік Кеңес  отырысын  жоспарлау 

1.09.2018 дейін

3

1.      2018-2019 оқу жылына әдістемелік, психологиялық-педагогикалық семинарлар, шығармашылық алаңы, «Педагогикалық шеберлік мектебі» және «Жас педагог мектебі»  жұмысының жоспарлауы. 

 

1.09.2018 дейін

4

2.      Оқытушылардың педагогикалық шеберлігін арттыру бойынша ашық іс-шаралар жоспарын құрастыру 

 

5.09.2018 дейін

5

3.      Бір айға жоспар-кестесінің жұмысын құрастыру.

4.       

1.09.2018 дейін

6

Колледж педагогикалық қызметкерлері және басқарушылардың аттестаттау жоспарын дайындау 

3.09.2018 дейін

7

Оқушылардың ғылыми қоғамының жоспарын дайындау

1.09.2018 дейін

8

Педагогтың кәсіптік қызметінің диагностикасы.  Әдістемелік жұмыстың мониторингі-«Оқытушының әдістемелік паспортын»толтыру

жыл бойы

Ғылыми-әдістемелік және оқу-әдістемелік жұмыс

1

Әдістемелік кеңестер, әдістемелік семинарлар, шығармашылық алаңдар, "дөңгелек үстелдер", конференциялар өткізуге қатысу

жыл бойы

2

«Педагогикалық шеберлік мектебінде» сабақ өткізу.

жыл бойы

3

«Жас педагог мектебінде» сабақ өткізу. 

жыл бойы

4

Педагогикалық кеңестер өткізуге қатысу 

жыл бойы

5

Психологиялық-педагогикалық семинарлар өткізуіне қатысу.

жыл бойы

6

Оқу үрдісінің ғылыми ұйымы озат тәжірибе жұмысын талдап қорыту.

жыл бойы

7

ЦӘК төрағаларына, кабинеттер мен зертханалар меңгерушілерінеашық сабақтар мен іс-шараларды: дөңгелек үстелдер, конференциялар, конкурстар, олимпиадалар, сабақтарды өткізу және дайындау мен ресімдеуді ұйымдастыруда  әдістемелік көмек көрсету.

жыл бойы

8

Оқытушыларға жұмыс бағдарламаларын, пәндер мен тақырыптарды құруда әдістемелік көмек көрсету

жыл бойы

9

Оқытушыларға оқу-әдістемелік құралдарды, әдістемелік әзірлемелерді, жинақтарды құрастыруда, педагогикалық кеңестерде, директор жанындағы кеңестерде, ЦӘК отырысында сөз сөйлеулерді дайындауда және баяндамалардың тақырыбын таңдауда әдістемелік көмек көрсету

жыл бойы

10

Рецензияланған жұмыстарды құрастыруда оқытушыларға әдістемелік көмек көрсету

жыл бойы

11

Оқытушылардың конференцияларға, конкурстарға, олимпиадаларға, спартакиадаларға, чемпионаттарға дайындалуына және қатысуына әдістемелік көмек көрсету

жыл бойы

12

Қалалық, облыстық, өңіраралық, республикалық және халықаралық конференцияларда, семинарларда,конкурстарда баяндамалар мен сөз сөйлеулерді дайындауда оқытушыларға әдістемелік көмек көрсету.

жыл бойы

13

ЦӘК отырыстарына қатысу

жыл бойы

14

Қажетті мамандықтар бойынша жаңа білім беру бағдарламаларын әдістемелік жарақтандыруды әзірлеу және сынақтан өткізу (модульдік оқыту бойынша)

жыл бойы

15

Аудиторлықтан тыс, ашық іс-шараларға қатысу және бақылау.

жыл бойы

16

Оқытушылардың озат тәжірибе жұмысын зерделеу мақсатында сабаққа қатысып, сараптау 

жыл бойы

17

Оқытушылар жұмысына көмек көрсету мақсатында жас оқытушылардың сабақтарына қатысу

жыл бойы

18

Замануи  педагогикалық технологиялары, дидактикалық материалдарды енгізу және өңдеу

жыл бойы

19

Тәрбие іс-шараларды ұйымдастыру бойынша әдістемелік материалдарды енгізу және өңдеу  

жыл бойы

20

Оқытушылардың  оқу-әдістемелік құжаттамалар, құралдар, жиынтықтар бекітуіне дайындау және рецензиялау, өңдеуді ұйымдастыру

жыл бойы

21

Мақалалар,жиынтықтар,өңделген құралдарды басылымға дайындауына көмек көрсету. 

жыл бойы

22

Колледжішілік«Жастар, білім, ғылым және ХХІ ғасыр өндірісі»  ғылыми-тәжірибелік конференциясын ұйымдастыру

ақпан

23

Халықаралық он-лайнғылыми-практикалық конференциялар өткізу

наурыз

24

«Менің мамандығым - үздік!»мультимедиялық презентация фестивалін ұйымдастыру

 

25

Халықаралық, республикалық, облыстық, колледж деңгейінде оқытушылардың тәжірибесін жинақтау

сәуір

26

Кіріс, аралық білімді бақылау үшін тапсырмалар базасын әзірлеу

жыл бойы

27

Пәндердің ОӘК рецензиясын енгізу

жыл бойы

28

Ережелер, әдістемелік нұсқаулар мен ұсынымдар әзірлеу

жыл бойы

29

Әдістемелік кабинеттің жұмысын талдау

маусым

Ақпараттық-аналитикалық жұмысы

1

Колледж оқытушыларының өңделген, әдістемелік материалдарының электронды мәлімет базасын жүргізу және құрастыру: 

- ашық сабақтардың әдістемелік өңдеуі;

- колледжішілік конкурстар, конференциялар әдістемелік өңдеуі; 

- пәндер бойынша оқу-әдістемелік құралдар, оның ішінде ПК БЖИ бекітілген және ұсынылған;

- жұмыс дәптерлер, практикумдер;

- педагогикалық мәселелер бойынша оқытушылардың әдістемелік әзірлемелері;

- тест нысаны бойынша тапсырма жиынтығы, кроссвордтар, тапсырма;

- оқытушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстары;

жыл бойы

2

Оқу-әдістемелік әдебиеттерінің тақырыптық катологын жүргізу:

- педагогика,   психология, оқыту әдістемесі бойынша,

- өзекті мәселелер бойынша оқыту және тәрбиелеу 

- оқу-әдістемелік құралдар 

- тақырыптық мерзімді басылым.

 

жыл бойы

3

Колледж оқытушылардың басылым катологтарын жүргізу

жыл бойы

4

Білім алушылардың колледж қызмете қанағаттанушылығына мониторинг жасау

жыл бойы

Колледждің инженерлік-педагогикалық қызметкерлер біліктілігін арттыру

1

Жас оқытушының мектебін ұйымдастыру және өткізу 

жыл бойы жеке жоспар бойынша

2

Оқушылардың ғылыми қоғамын ұйымдастыру және өткізу

жыл бойы жеке жоспар бойынша

3

Педагогикалық шеберлік жұмыс мектебін ұйымдастыру және өткізу

жыл бойы жеке жоспар бойынша

4

Әдістемелік жұмыстың негізгі бағыттары бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыруға жыл сайынғы өтінімдерді қалыптастыру

жыл бойы

5

Арнайы пәндер оқытушыларының кәсіпорындарда тағылымдамадан өтуін ұйымдастыру және өткізу

жыл бойы жеке жоспар бойынша

6

Біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру және өткізу

жоспар бойынша

7

Оқытушылардың аттестациясын өткізу

Жыл бойы

8

Циклдік әдістемелік комиссиясының жұмыс жоспарына сәйкес ашық сабақтар өткізу 

жыл бойы

9

«Оқытушы оқушылар көзімен», «Колледждегі жұмысқа оқытушылар мен қызметкерлердің қанағаттанушылығы» сауалнамасын өткізу

қаңтар

мамыр

10

Тәлімгерлік ұйымдастыру 

Қыркүйек

11

Шебер-кластар, семинарлар, ғылыми-тәжірибелік конференцияларды ұйымдастыру және өткізу

жоспар бойынша

       

 

ӘДІСТЕМЕЛІК КЕҢЕСТІҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

Тақырып

Орындау мерзімі

Жауаптылар

№1 Әдістемелік кеңес

1.

2018-2019 оқу жылына колледждің әдістемелік тақырыбын талқылау: - 2018-2019 оқу жылының ғылыми-әдістемелік жұмысын талқылау және бекіту

қыркүйек

Колледж басшысының ОЖ жөніндегі орынбасары,

әдіскер

2.

Оқу үдерісінің нормативтік құжаттармен қамтамасыз етуіне сараптама жасау

Оқу үдерісінің нормативтік құжаттарын қарастыру және бекіту

ü  - оқу жұмыс жоспарлары және бағдарламалары;

ü  - пәндер бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспарлар,

- курстық жұмыстар мен жобалар тақырыбы, оқытушылардың әдістемелік тақырыптары

Әдіскер, ЦӘК төрағалары

3.

Өзара сабаққа қатысу, бақылау жұмыстарды, ашық сабақтар кестесін қарастыру

ЦӘКтөрағалары

4.

Қазақстан халықтартары Тілдер мерекесі айлығынұйымдастырып, жүргізу туралы

Тілдік пәндерінің ЦӘК

5.

ИСО 9001-2009 менеджмент сапа жүйесі талаптарына сәйкес колледж жұмыс қарастыру

Басшының ОӨЖ жөн. орынбасары

№2 Әдістемелік кеңес

1.

Колледждің әдістемелік тақырыбы және оны оқу үрдісіне енгізу

қараша

Әдіскер, ЦӘК төрағалары

2.

Мамандықтар бойынша КЖ, КЖ, ДЖ орындау жөніндегі әдістемелік нұсқауларды бекіту туралы

ЦӘК төрағалары

3.

Студенттерге өз бетінше жұмыс істеуге арналған электронды түрдегі дәрістер мен тапсырмалар жиынтығын дайындау барысы туралы

ЦӘК төрағалары

4.

Өз білімін жетілдіру тақырыбы бойынша педагогтың жеке әдістемелік жұмысын ұйымдастыру

Әдіскер, ЦӘК жетекшілері, ЖПМ жетекшісі

5

Оқытушы портфолиосын қалыптастыруды әдістемелік қамтамасыз ету

ЦӘК төрағалары

№3 Әдістемелік кеңес

1.

Сабақтарды оқыту сапасы және оқу құжаттарын жүргізу, оқытушылардың үш тілді техникалық пәндерді қолдануы

қаңтар

Нуркенова Ж.К.,Щербакова С.Г.,Исаханова Ж.Г.

2.

Бәсекеге қабілетті мамандарды даярлаудың қажетті шарты ретінде әлеуметтік серіктестік және жұмыс берушілермен өзара іс-қимыл жасау

Басшының ОӨЖ жөн. орынбасары, бөлім меңгерушілері

3.

Педагогикалық қызметкерлердің  біліктілікті арттыру курстарынан өтуін ұйымдастыру

кадрлар бөлімі

әдіскер

4

Мұғалімдердің біліктілік аттестаттаудан өтуі туралы

әдіскер

5

Оқытушылардың жұмыстарын журналдарда, газеттерде, мақалалар жинақтарында, педагогикалық порталдарда және сайттарда жариялау туралы

ЦӘК төрағалары

№4 Әдістемелік кеңес

1.

Оқытушының инновациялық қызметі.

наурыз

ЦӘК төрағалары, әдіскер

2.

ЦӘК апталарын, теориялық және өндірістік оқытудың ашық сабақтарын, сыныптан тыс іс-шараларды өткізу бойынша ЦӘК қызметін жетілдіру

әдіскер, бөлім меңгерушілері

3.

Аралық, қорытынды аттестаттау рәсімдерін, кәсіптік модульдер бойынша біліктілік емтихандарын өткізуді әдістемелік қамтамасыз ету

ЦӘК төрағалары

4

«Менің мамандығым үздік» мультимедиялық презентациялар колледжішілік фестивалін ұйымдастыру және өткізу туралы (студенттер)

 

5

Оқу және сабақтан тыс уақытта азаматтылық пен патриотизмге тәрбиелеу-болашақ колледж түлегі жетістігінің негізі

басшының ТЖ жөніндегі орынбасары

6

Арнайы пәндердің шығармашылық оқытушыларының презентациясы

әдіскер, ЦӘК, бөлім меңгерушілері

№5Әдістемелік кеңес

1.

2018-2019 оқу жылында ғылыми жұмыс және оқу-әдістемелік қызметтің қорытындысы:

ü  - колледждің әдістемелік жұмысының талдауы,ЦӘК есептері

мамыр

Басшының ОЖ жөн. орынб., әдіскер

ЦӘК төрағалары

ЖПМ, ПШМ, ОҒҚ жетекшілері

2.

Мемлекеттік емтихандарды дайындау және өткізу және жобаларды қорғау барысы туралы

Басшының ОЖ жөн. орынб.,

ЦӘК төрағалары

3.

Жаңа оқу жылының жұмыс жоспары жобасын талқылау

Басшының ОЖ жөн. орынб., әдіскер

4

Колледждегі СОЗЖ жағдайы ( студенттердің оқу-зерттеу жұмысы)

ОҒҚ жетекшісі

5

Оқытушы рейтингін өткізу туралы

Басшының ОЖ жөн. орынб., әдіскер

2018-2019 оқу жылына

Жас педагог мектебінің  жұмыс жоспары         

№ п/п

Оқытудың мазмұны

Оқытудың

әдістемесі

Жауаптылар

Мерзімі

1

1отырыс

1.Қазақстан Республикасындағы «Білім туралы» Заңын зерделеу

Қазақстан Республикасының білім туралы Заңының меңгеру

2. Колледждің  құрылымдық бөлімшелердің  қызметтерін реттемелеуші нормативтік  құжаттармен жаңа бастаушы оқытушылармен  таныстыру

3. Мамандықтардың білім беру стандарты

Кеңестер, әңгімелесу, нормативтік құжаттарды ,

нұсқаулықтар

ды, әдістемелік әдебиетті меңгеру

Колледж әдіскері,

ЖПМ жетекшісі

04.09.2018

2

1. Оқу орны және оның дәстүрлері.

2. Ішкі еңбек тәртібінің қағидалары

3. Оқытушының лауазымдық және функционалдық міндеттері

4. Колледждегі әдістемелік жұмыс: тақырыбы, мақсаты, міндеттері, мазмұны

Консультация

Басшының оқу ісі жөн. орынбасары, әдіскер

05.09.2018 дейін

3

2 отырыс

1. Сабақтың үшбірлік мақсаты және оның соңғы нәтижесі

2. Оқушылардың ағымдық және қорытынды аттестаттаудың Ережесін оқу.

3.Оқушылардың оқу әрекетінің нәтижесін бақылау: түрлері, формалары, бақылау әдістері

4. Оқу сабақтарының түрлері

Әр түрлі оқу сабақтарының құрылымы.

 5.Сабақ жоспары: формасы, рәсімделуі, мазмұны

6. Сабақта оқу қызметін ұйымдастыру түрлері, әдістері

Лекция, нұсқаулықты

әдістемелік

әдебиетті,

үйрену

Колледж әдіскері, ЖПМ жетекшісі

Қазан

4

 3 отырыс

Оқу қызметінде оқушылардың негізгі құзыреттіліктерін қалыптастыру

Дөңгелек үстел

Колледжәдіскері, ЖПМ жетекшісі,

тәлімгерлер

қараша

5

Консультация

1.Құжаттарды рәсімдеу және жүргізу (журнал, сынақ кітапшасы, емтихандық тізімдеме)

Нұсқаулықтарды үйрену,

тәжірибелік сабақ,

видеожазуларды меңгеру

Бөлім меңгерушілері,

әдіскер,

тәлімгер-оқытушылар

Жыл бойы

6

Жаңа бастаушы  оқытушылар тәжірибелі оқытушылардың  оқу сабақтары,  ашық сабақтарға  қатысуы.

Сабаққа қатысу және сабақты талдау

Жаңа бастаушы оқытушылар,

тәлімгер-оқытушылар

Жыл бойы

7

Құжаттарды рәсімдеу

және сабақтарды өткізу ерекшеліктері (журнал, үй тапсырмасы мен бақылау жұмысын рецензиялау) сырттай оқыту бөлімінде

Консультация,

Нұсқаулықтарды үйрену

Әдіскер, тәлімгер

Қараша

8

 4 отырыс

1. Өндірістік оқытуды ұйымдастыру

Консультация

Өндірістік оқыту жөніндегі басшының орынбасары,

аға шебер

желтоқсан

9

 5 отырыс

Оқушыларды бағалау:

теория, практика, психологиялық аспектілер

2. Оқытушыың үлгерімі төмен оқушымен жұмысы

Консультация, әдістемелік

әдебиетті

үйрену

Әдіскер, ЖПМ жетекшісі,

психолог

қаңтар

10

 6.Отырыс

1.Колледжде тәрбие жұмысының жүйесі

2. Топтың тәрбие жүйесін модельдеу (мақсатты жобалау, ұжымды дамыту және мақсаттарды жобалау, ұжымды дамыту және ұйымдастыру бойынша  қызмет

3. Оқушылардың тәрбие деңгейіне әсер ететін факторлар

Консультация

Талқылау

Басшының тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары,

тәлімгерлер

Ақпан

11

 7 отырыс

1. Жаңа технологияларды қолдану арқылы білім сапасын арттыру

2. Педагогикалық қызметтің өзін-өзі талдауы.Жаңа бастаушы оқытушылардың қызметінде қиындықтарды анықтау.

Практикалық жұмыс,теориялық және тәжірибелік дайындық бойынша өзіндік істеген жұмысы

сауалнама

Басшының оқу жұмысы жөніндегі орынбасары

Әдіскер

наурыз

12

 8 отырыс

1.Рефлексия түлері және педагог қызметінің мәні

2. Сабақты талдау және өзіндік талдау

Консультация

Практикалық сабақ,

Әдіскер

ЖПМ жетек.

оқытушы-тәлімгерлер

сәуір

13

Әкімшілік мүшелері, әдіскер, тәлімгермен жаңа бастаушы оқытушылардың сабақтарына қатысу

Қатысу және сабаққа талдау

Басшы,

басшының орынбасарлары,

бөлім меңгерушілері

әдіскер

ЖПМ жектек.

оқытушы-тәлімгерлер

Жыл бойы

14

«Жас педагог мектебі»жұмысының қорытындысын шығару

презентация

Әдіскер,

ЖПМ жетек.

Мамыр

 

2018-2019 оқу жылына

Педагогикалық шеберлік мектебінің жұмыс жоспары

 

Мақсаттар мен міндеттері:

 1. Педагогтың кәсіби, мәдени, шығармашылық өсуін қамтамасыз ету.
 2. Педагогикалық қызметтің жаңа технологиялары мен әдістерінің мазмұнын меңгеру.
 3. Тәжірибені жинақтау, оны насихаттау және тәжірибеге енгізу.
 4. Колледж жағдайында маманның кәсіби дайындығына құзыреттілік тәсілдің әдістемелік базасын зерттеу

 

№ р/р

Жұмыс мазмұны

Жауапты

Мерзімі

1

1 отырыс

сабақта оқушылардың шығармашылық белсенділігін қалыптастырудың педагогикалық тәсілдері. Педагогтардың кәсіби деңгейін арттыру.

Әдіскер,

ПШМ жетекшісі

2018 ж.  04 қазаны

2

Изучение новинок научной, методической и художественной литературы, статей с газет и журналов по направлению технического профиля.

Әдіскер,

ПШМ жетекшісі

 2018ж. 22 қарашасы

3

Білім беру үдерісінде инновациялық педагогикалық технологияларды қолдану.

Әдіскер,

ПШМ жетекшісі

 2018ж. 13 желтоқсаны

4

Ашық сабақтар, мастер-кластар өткізу

Әдіскер,

ПШМ жетекшісі

жыл бойы

5

Педагогикалық шеберлік конкурстарын ұйымдастыруға және өткізуге қатысу

Колледж әдіскері,  ЦӘК жетекшілері, ПШМ жетекшісі

жыл бойы

6

Ғылыми-практикалық конференцияларды, семинарларды ұйымдастыруға және өткізуге қатысу

Колледж әдіскері,

ЦӘК жетекшілері,

ПШМ жетекшісі

жыл бойы

7

 2отырыс

Тәжірибе жинақтау

Закирьянова Д. К. орыс тілі мен әдебиеті оқытушысы

Колледж әдіскері, 

ЦӘК жетекшілері,

ПШМ жетекшісі

2019 ж.  24 қаңтары

8

 3 отырыс

"Әлеуметтік-мәдени қызмет және көркем шығармашылық" мамандығы бойынша арнайы пәндер оқытушылары Г. М. Иманбаева мен Ю. В. Крылованың тәжірибесін талдап қорыту

Колледж әдіскері, 

ЦӘК жетекшілері,

ПШМ жетекшісі

2019 ж.21 ақпаны

9

4 отырыс

А. Н. Остринскаяның тәжірибесін талдап қорыту "Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету" мамандығы бойынша арнайы пәндер оқытушысы

Колледж әдіскері, 

ЦӘК жетекшілері,

ПШМ жетекшісі

2019 ж. 28 наурызы

10

 5 отырыс

Тәжірибе жинақтау

"Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту" мамандығы бойынша арнайы пәндер оқытушысы Кирибаева А. С.»

Колледж әдіскері, 

ЦӘК жетекшілері,

ПШМ жетекшісі

2019 ж. 18 сәуірі

11

 5 отырыс

Тәжірибе жинақтау

Белокудрина Ю. А. дене шынықтыру оқытушысы

Колледж әдіскері, 

ЦӘК жетекшілері,

ПШМ жетекшісі

2019 ж. 16 мамыры

Сайт талдаулары

 • 181
  Сегодня
 • 178
  Вчера
 • 875
  Неделя
 • 2974
  Месяц
 • 22310
  Год